30Jahre_headline_CZ_bild1

​​o 30 cen v hodnotě 350.000,-

 

Každých 10 dní losujeme (25.2.-25.5.)

​z uskutečněných a zaregistrovaných nákupů

poukázku v hodnotě 12.000,- 7.000,- a 4.000,- Kč

až do 27.5.2019, kdy vylosujeme 3 hlavní ceny:

 

1. cena: poukázka v hodnotě 70.000,-

2. cena: poukázka v hodnotě 50.000,-

3. cena: poukázka v hodnotě 30.000,-

 


V případě, že se Vám níže uvedený dotazník pro registraci do Soutěže MÖBELIX nezobrazuje správně,

můžete se zaregistrovat ZDE: https://www.survio.com/survey/d/A1F0B2C1R4K0U6O5I.


 

 


kde najdem kody na uplatneni do Souteze Moebelix

Sledujte tuto souťež také na Facebooku ►


Losování výherců a výsledky:

1. kolo soutěže (25.02. - 06.03.2019) - losování 07.03.2019

1. Gizela Ch., Ostrava, 12.000 Kč

2. Markéta N., Olomouc, 7.000 Kč

3. Dáša V., Ústí nad Lábem, 4.000 Kč

2. kolo soutěže (07.03. - 16.03.2019) - losování 18.03.2019

1. Norbert H., Praha, 12.000 Kč

2. Lenka H.., Ostrava, 7.000 Kč

3. Martina Š., Brno, 4.000 Kč

3. kolo soutěže (17.03. - 26.03.2019) - losování 27.03.2019

1. Michaela P., České Budějovice, 12.000 Kč

2. Hana Ch., Pardubice, 7.000 Kč

3. Daniela T., Plzeň, 4.000 Kč

4. kolo soutěže (27.03. - 05.04.2019) - losování 08.04.2019

1. Zdeňka H., Plzeň, 12.000 Kč

2. Petra G., Ostrava, 7.000 Kč

3. Adéla H., Plzeň, 4.000 Kč

5. kolo soutěže (06.04. - 15.04.2019) - losování 16.04.2019

1. Tereza S., Plzěn, 12.000 Kč

2. Jitka V., České Budějovice, 7.000 Kč

3. Danuše J., Praha, 4.000 Kč

6. kolo soutěže (16.04. - 25.04.2019) - losování 26.04.2019

1. Jana V., Ostrava, 12.000 Kč

2. Patrik H., Praha, 7.000 Kč

3. Michal Š., Praha, 4.000 Kč

7. kolo soutěže (26.04. - 05.05.2019) - losování 06.05.2019

1. Alena M., Zlín, 12.000 Kč

2. Nikol L., Praha, 7.000 Kč

3. Martina Š., Brno, 4.000 Kč

8. kolo soutěže (06.05. - 15.05.2019) - losování 16.05.2019

1. Libor S., Ostrava, 12.000 Kč

2. Ludmila H., Ostrava, 7.000 Kč

3. Ivana D., Praha, 4.000 Kč

9. kolo soutěže (16.05. - 25.05.2019) - losování 27.05.2019

1. Zdeněk T., Liberec, 12.000 Kč

2. Petr V., Olomouc, 7.000 Kč

3. Hana V., Ústí nad Labem, 4.000 Kč

HLAVNÍ CENY (25.02. - 25.05.2019) - losování 27.05.2019

1. Alena C., Praha, 70.000 Kč

2. Stanislav B., Karlovy Vary, 50.000 Kč

3. František S., České Budějovice, 30.000 Kč

 


Pravidla soutěže

„30 let Möbelix“

25. 2. 2019 - 25. 5. 2019

 

 1. Pořadatel soutěže: 

Pořadatelem soutěže je:

XLMX obchodní s.r.o.

IČO: 624 97 286

se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Nárožní 1390/4, PSČ 15800

zapsaná v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 173883

(dále jen „pořadatel“ nebo „Möbelix“)

 

Společnost Möbelix je obchodní společnost, která na území České republiky provozuje síť maloobchodních prodejen Möbelix a e-shop www.moebelix.cz (dále jen „prodejny Möbelix“).

 

 

 1. Termín konání soutěže:

 

Soutěž s názvem „30 let Möbelix“ (dále jen „soutěž“) probíhá od 25.02.2019 (00:00:00) do 25.05.2019 (23:59:59) (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Výherci soutěže budou určeni a vylosováni podle principu uvedeného v bodě 4. a 6. těchto pravidel soutěže.

 

 1. Výhry v soutěži:

 

Výhry v jednotlivých soutěžních kolech:

 

1x poukázka v hodnotě 12.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

1x poukázka v hodnotě 7.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

1x poukázka v hodnotě 4.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

tedy celkem devět kusů od každé poukázky za všechna soutěžní kola

HLAVNÍ VÝHRY:

1x poukázka v hodnotě 70.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

1x poukázka v hodnotě 50.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

1x poukázka v hodnotě 30.000 Kč na nákup v kamenné prodejně Möbelix

(dále jen „poukázky“)

 

 1. Podmínky účasti v soutěži:

 

Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito pravidly soutěže.

Účastníkem soutěže může být pouze plně svéprávná fyzická osoba (osoby, které nejsou plně svéprávné, se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s adresou pro doručování na území České republiky, která v době konání soutěže realizuje v prodejnách nebo v 
e-shopu Möbelix nákup za minimálně 1.000,- Kč, včetně DPH, (dále jen „soutěžní nákup“) a zaregistruje se do soutěže v souladu s následujícím odstavcem (dále jen„soutěžící“nebo „účastník soutěže“). 

 

Zákazník se musí zaregistrovat do soutěže na webové stránce www.mobelix.cz/c/soutez, kde je povinen uvést:

 

 1. 4místné číslo pokladního dokladu nebo 6místné číslo kupní smlouvy (z kamenné prodejny nebo e-shopu) týkající se soutěžního nákupu realizovaného v probíhajícím soutěžním kole, u kterého kupující při jeho uzavření zaplatil alespoň 30 % kupní ceny,

 2.  

 3. svéjméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo,

 4.  

 5. místo soutěžního nákupu, tedy město, ve kterém byl soutěžní nákup realizovaný, nebo e-shop,

 6.  

 7. přijetí pravidel této soutěže a seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů, obojí zaškrtnutím příslušného políčka registračního formuláře (dále jen „registrace“).

 8.  

Společnost Möbelix si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v registraci. Registrace soutěžícího musí být platná v době, kdy se stane výhercem. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní nákupy, ohledně nichž dojde k odstoupení od kupní smlouvy s výjimkou odstoupení z důvodu vad.

Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, avšak vždy s novým číslem pokladního dokladu nebo s novým číslem kupní smlouvy a zároveň musí být nákup realizovaný v probíhajícím soutěžním kole, ve kterém je registrován do soutěže. 

 

Každý soutěžící se v rámci celé soutěže může stát výhercem opakovaně, a to jednou v každém soutěžním kole a jednou v hlavní soutěži. To znamená, že soutěžící může vyhrát poukázku v hodnotě 12.000 Kč, 7.000 Kč, 4.000 Kč a zároveň jednu ze tří hlavních výher. 

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, příp. z ní budou vyloučeny. Pokud se ukáže, že se takováto osoba stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se této osobě neodevzdá. V případě, že je výhercem fyzická osoba, která není plně svéprávná, je povinna po oznámení výhry poskytnout pořadateli na požádání písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném případě ztrácí nárok navýhru.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a příbuzní těchto zaměstnanců v přímé linii, sourozenci a manželé. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra se takovému výhercineodevzdá.

 

 1. Soutěžní kola:

 

Soutěž bude rozdělena do devíti soutěžních kol, která proběhnou v následujících termínech:

 

 

Soutěžní kolo

Termín konání kola

Losování výherců

od

do

1.

25.02.2019 (00:00:00)

06.03.2019 (23:59:59)

07.03.2019

2.

07.03.2019 (00:00:00)

16.03.2019 (23:59:59)

18.03.2019

3.

17.03.2019 (00:00:00)

26.03.2019 (23:59:59)

27.03.2019

4.

27.03.2019 (00:00:00)

05.04.2019 (23:59:59)

08.04.2019

5.

06.04.2019 (00:00:00)

15.04.2019 (23:59:59)

16.04.2019

6.

16.04.2019 (00:00:00)

25.04.2019 (23:59:59)

26.04.2019

7.

26.04.2019 (00:00:00)

05.05.2019 (23:59:59)

06.05.2019

8.

06.05.2019 (00:00:00)

15.05.2019 (23:59:59)

16.05.2019

9.

16.05.2019 (00:00:00)

25.05.2019 (23:59:59)

27.05.2019


 

 

 1. Způsob výběru výherců:

 

V soutěži bude rozděleno celkem 9 poukázek v hodnotě 12.000 Kč, 9 poukázek v hodnotě 7.000 Kč, 9 poukázek v hodnotě 4.000 Kč, 1 poukázka v hodnotě 70.000 Kč, 1 poukázka v hodnotě 50.000 Kč a 1 poukázka v hodnotě 30.000 Kč. Ze všech platně zaregistrovaných unikátních čísel pokladních dokladů nebo čísel kupních smluv v rámci trvání jednoho soutěžního kola bude v každém soutěžním kole vylosovaný výherce jedné poukázky v hodnotě 12.000 Kč, jedné poukázky v hodnotě 7.000 Kč a 1 poukázky v hodnotě 4.000 Kč. Výherci v příslušném soutěžním kole budou vylosováni náhodným výběrem vždy ve stanoveném termínu po skončení daného soutěžního kola. Do losování v každém soutěžním kole budou zařazeni jen soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži, viz bod 4 těchto pravidel.

Do losování o hlavní výhry budou zařazena všechna řádně zaregistrovaná čísla pokladních dokladů a čísla kupních smluv za celou dobu trvání soutěže. Hlavní ceny budou vylosovány náhodným výběrem při losování cen 9. soutěžního kola, tj. 27.05.2019.

Pokud bude vylosován opětovně soutěžící, který už v daném soutěžním kole výhru získal, další výhra mu nenáleží a výběr výherce se opakuje. Pokud při výběru výherců hlavních výher bude vylosován opětovně soutěžící, který už některou z hlavních výher získal, další hlavní výhra mu nenáleží a výběr výherce hlavní výhry se opakuje.

 

 1. Kontaktování výherců a distribuce výhry:

 

Výhercům vedlejších výher losovaných v rámci jednotlivých soutěžních kol bude výhra oznámena 
e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Výhru si mohou vyzvednout do jednoho měsíce od losování výhry v prodejně Möbelix, kde uskutečnili soutěžní nákup, a v případě soutěžního nákupu provedeného v e-shopu v prodejně Möbelix nejblíže adrese uvedené v registraci. Na žádost zaslanou e-mailem z e-mailové adresy uvedené v registraci může být výhra pro výherce připravena k předání v jiné prodejně Möbelix. Pokud si výherce výhru nevyzvedne do jednoho měsíce od losování, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

Výhercům hlavních výher bude výhra oznámena pořadatelem telefonicky na telefonní číslo uvedené v registraci. Pořadatel učiní minimálně tři pokusy o kontaktování výherce, a to v různých pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 16:30 hod. Pořadatel současně oznámí výherci výhru e-mailem na 
e-mailovou adresu uvedenou v registraci s uvedením telefonního čísla, na kterém má výherce pořadatele kontaktovat. Pokud se nepodaří s výhercem zkontaktovat do dvou týdnů od losování hlavní výhry, výhra propadá. Hlavní výhry budou výhercům předány po předchozí domluvě v některé prodejně Möbelix. Pokud si výherce hlavní výhru v domluveném termínu nepřevezme, výhra propadá ve prospěch pořadatele, ledaže u výherce nastaly omluvitelné důvody a pořadatel připustí předání hlavní výhry v náhradním termínu. 

 

Při předání výher ověří pořadatel u výherce číslo pokladního dokladu nebo číslo kupní smlouvy, které bylo vylosováno jako výherní. Podmínkou předání výhry je dále doložení úplného zaplacení kupní ceny. Pokud výherce příslušný pokladní doklad nebo kupní smlouvu včetně dokladu o úplném zaplacení kupní ceny nepředloží, výhra mu nebude předána. Pokud v okamžiku losování nebyla kupní cena za soutěžní nákup zcela zaplacena, běží lhůta pro předání výhry až od jejího úplného zaplacení, nejpozději od data splatnosti poslední části kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy. Výherce je povinen potvrdit pořadateli převzetí výhry. 

 

Po losování budou výherci zveřejněni na www.moebelix.czuvedením čísla pokladního dokladu nebo čísla kupní smlouvy a místa nákupu.

 

 1. Společná ustanovení:

 

V případě, že se zjistí, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel soutěže, propadá výhra pořadateli a pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce způsobem uvedeným v bodě 6 těchto pravidel.

 

Výherce nemá povinnost výhru převzít. Výherce nemůže nárok na výhru převést na třetí osobu. 

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s používáním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce v okamžiku doručení výhry výherci.

 

Výherce si nemůže nárokovat jinou výhru než tu, pro kterou byl vylosován. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru není možné alternativně plnit v penězích.

 

 1. Všeobecné podmínky:

 

Registrací v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat je v plném rozsahu.

 

Vyobrazení výher na komunikačních a propagačních materiálech pořadatele (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podoběvýher.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy, pokud z technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardware a/nebo software) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže. V případě, že by takovéto předčasné ukončení bylo zapříčiněné jednáním soutěžícího, může pořadatel od této osoby požadovat náhradu vzniklé škody.

 

Pořadatel je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

 

Pořadatel v žádné formě neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z účasti v soutěži nebo z nedostupnosti internetového serveru, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění. Kromě toho pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou poruchu, zejména za výpadek sítě, elektroniky nebo počítačů.

 

Výhry v hodnotě do 10.000 Kč jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. V případě výher s vyšší hodnotou je pořadatel povinen z těchto výher srazit a odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % hodnoty výhry. Tuto daň ponese pořadatel na vlastní náklad.

 

Pokud jsou některá ustanovení těchto pravidel soutěže neplatná nebo ztratí platnost, platnost ostatních ustanovení pravidel soutěže zůstává nedotčena. Neplatná ustanovení budou nahrazena takovým přiměřeným ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu původních neplatných ustanovení.

 

Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové stránce pořadatele www.moebelix.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

 

V Prazedne 18. 02. 2018                                                                                                                       XLMX obchodní s.r.o.

 


Informace o zpracování osobních údajů

v rámci soutěže „30 let Möbelix“

pořádané společností XLMX obchodní s.r.o.

 

 1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.

 

Předmětem podnikání společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen „XLMX“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníkům v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti pořádá XLMX i reklamní soutěže a reklamní slosování.

 

 1. Soutěž „30 let Möbelix“

 

U příležitosti 30letého výročí působení značky Möbelix na českém trhu pořádá XLMX reklamní soutěž „30 let Möbelix“ (dále jen „reklamní soutěž“). Za účelem jejího pořádání zpracovává XLMX osobní údaje účastníků soutěže poskytnuté při registraci do soutěže.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v reklamní soutěži je nezbytné pro její pořádání a organizaci a zejména pro vylosování výherců a předání výher. Bez poskytnutí osobních údajů není možné naplnit účel reklamní soutěže.

 

 1. Správce nebo zpracovatel?

  ​​
  1. XLMX je správcem osobních údajů.

  2. XLMX jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

  3. XLMX nominovala kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLMX, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: o6p@xxxlutz.cz

 

 1. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

  1. XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů. 

 

 1. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

  ​​
  1. V souvislosti s reklamní soutěží jsou zpracovávány údaje poskytnuté při registraci do reklamní soutěže v souladu s jejím soutěžními pravidly, tedy jméno a příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa 4místné číslo pokladního dokladu nebo 6místné číslo kupní smlouvy a místo soutěžního nákupu.

  2. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného pořádání reklamní soutěže, zejména vyhodnocení splnění podmínek účasti v soutěži, slosování výher, kontaktování výherců a předání výher.

  3. Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLMX se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. Ohledně podmínek zpracování osobních údajů na našich internetových stránkách odkazujeme na Informaci o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti XLMX obchodní s.r.o. umístěnou na adrese https://pr.xxxlutz.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

 1. Jak Vaše údaje získáváme?

  1. Veškeré údaje získáváme od Vás, a to prostřednictvím registračního formuláře na našich internetových stránkách při Vaší registraci do reklamní soutěže.

 

 1. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

  1. Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s reklamní soutěží je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce.

  2. Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit a IT servis.

 

 1. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

  1. Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce.

  2. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují organizaci reklamní soutěže.

  3. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu Lutz (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

 

 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

  1. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání reklamní soutěže. Následně budou archivovány po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z reklamní soutěže a pro účely plnění povinností vůči veřejným orgánům, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy. V případě výherců pak dále po dobu vymezenou příslušnými právními předpisy pro stanovení daně z příjmů.

 

 1. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

  1. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.

  2. Fyzická osoba má dále právo:

 1. vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, případně požádat o opravu osobních údajů;

 2. právo na omezené zpracování osobních údajů;

 3. právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy;

 4. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz – pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

  1. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu o6p@xxxlutz.cz. 

 

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

 

 

XLMX obchodní s.r.o.